Pohled na otevřené CD Magoři.

ZNĚLKY
Na CD Magoři je opravdové nahlédnutí do "autorské kuchyně". Zde je ochutnávka.
Vzniklo v době, kdy ještě nebyly takové počítačové možnosti záznamu, jaké jsou dnes.
Základním nástrojem je keybord Yamaha, jednotlivé hlasy jsou pak vrstveny, za účasti
celé rodiny, zejména dcery Lucie, pomocí přehrávání z magnetofonu na magnetofon.
Dnes je to už diluviální technologie, ale v roce 1997 jsem to ještě jinak neuměl.