Hrníček s logem cyklu u prameniště Úpy v Krkonoších.

Bedřich Ludvík / Bedřich Ludvík
ZPĚT K PRAMENŮM

Jedna z verzí ústřední písně:
klavír Petr Malásek, zpěv Bedřich Ludvík


Přichází na svět a nemá viny
Zvolna se rozlévá do krajiny
Matkou je mu Zem po které zvolna stéká
Rodí se jako pramen a umírá jak řeka.


Refr:
Půjdem zpět k pramenům
Půjdem zpět k pramenům
K vodě a kamenům
K vodě a kamenům
K vodě a kamenům
Zpět k pramenům


Vcházíme na svět a jsme bez viny
Nejdřív jsme lidé pak kus krajiny
Matkou je nám Zem co do nás zvolna vtéká
Rodíme se jak pramen a umíráme jak řeka


Refr:
Půjdem zpět k pramenům
Půjdem zpět k pramenům
K vodě a kamenům
K vodě a kamenům
K vodě a kamenům
Zpět k pramenům


Vstaňte a vězte, že má to cenu
Položit své ruce do pramenů
Vždyť Matkou je nám Zem po které voda stéká
Na začátku jsme pramen a na konci jsme řeka


Refr:
Půjdem zpět k pramenům
Půjdem zpět k pramenům
K vodě a kamenům
K vodě a kamenům
K vodě a kamenům
Zpět k pramenům


V hudebním studiu na Kavčích Horách. Zleva: Milan Jílek - mistr zvuku, Bedřich Ludvík - autor a interpret
ústřední písně, Petr Malásek - aranžér ústřední písně.