SOUPIS ŘEK V JEDNOTLIVÝCH DÍLECH.

1.díl - Labe, Morava, Odra
2.díl - Vltava, Bílina, Kamenice, Ploučnice
3.díl - Berounka, Radbuza, Mže, Úslava, Úhlava
4.díl - Otava, Blanice, Volyňka
5.díl - Lužnice, Sázava, Ohře
6.díl - Želivka, Svitava, Punkva
7.díl - Jizera, Kamenice, Bílá Desná, Nisa
8.díl - Cidlina, Doubrava, Chrudimka
9.díl - Loučná, T. Orlice, D. Orlice, Metuje, Úpa
10.díl - Dyje, Svratka, Jevišovka
11.díl - Jihlava, Oslava, Rokytná
12.díl - Bečva, Haná, Desná
13.díl - Opava, Moravice, Ostravice

CELKEM 44 ŘEK.

Původně měl mít cyklus Zpět k pramenům 24 dílů a v nich mělo být 64 řek. Nakonec byl dán do výroby jako třináctidílný s prameny 44 řek. Praktický výsledek parlamentního rozhodnutí nezvýšit ČT koncesionářský poplatek. Vlevo je mapka s původním počtem řek, vpravo zredukovaný počet.

Krása soutoků na dvou ukázkách. Vlevo soutok ve městě, Volyňka s Otavou ve Strakonicích, vpravo soutok ve volné přírodě, Cidlina s Labem za Poděbrady.

Dalším "objevem" cyklus je krása vodních ploch přehradních nádrží. Věděl jsem o ní už z předchozích letů vrtulníkem, ale až teď, při práci na cyklu Zpět k pramenům, jsem pro ni našel uplatnění.

Před dvěma sty lety nechal císař František I. vyhotovit mapy Stabilního katastru. Císařští zeměměřiči rozkreslili celé císařství na bezmála 5 000 map. Díky nim máme detailně zachyceny i podoby soutoků. Ten vlevo je soutok Ohře s Labem v Litoměřicích, ten napravo je soutok Mrliny s Labem v Nymburce - ten se do cyklu nedostal.

A právě díky těmto mapám můžeme dnes vidět, jak se mění tok řeky. Vlevo je soutok Mže a Radbuzy, čili vznik Berounky v Plzni, tak jak byl před 200 namalován císařskými geodety, vpravo je soutok Mže a Radbuzy dnes.Diváci si často píší o jména autorů "podkresové" hudby. Tady je seznam použité hudby:

Chopin - Nocturno, Chopin - Waltz, Chopin - koncert F moll, Rachmaninov - variace na Paganniho téma, Rachmaninov - symfonie č. 2, Grieg - klavírní koncert A moll, 2. věta, Skrabin - koncert pro klavír a orchestr, Fis moll, 5. část, Schuman - klavírní koncert A moll, 1. a 2.část, Chopin - scherzo H moll, Beethoven - symfonie č. 7, 2. část, Fibich - Poem, Schuman - Snění, Smetana - Vltava, Chopin - klavírní koncert E moll.