SEZNAM VŠECH DÍLŮ.


1. DÍL - STROMY SE NA NÁS DÍVAJÍ
Název prvního dílu, "Stromy se na nás dívají", má za úkol pootočit zavedené lidské vnímání stromů. Jde o to uvědomit si, alespoň pro oněch patnáct dílů, že to nemusíme být my, lidé, kdo se dívá na stromy, ale že to mohou být oni, stromy, kdo se dívá na nás. Nejde o laciný antropomorfismus, jde o pokus posunout myšlení za zavedené hranice vnímání světa, využít lidské schopnosti vciťovat se pro posun lidské mysli. První díl představí televizním divákům stromy jako živé organismy, popíše typy památných stromů a místa jejich výskytu, nabídne vyznání Luďka Munzara pod jeho oblíbeným stromem a vysvětlí jak postupovat při vysazování nového památného stromu. Nakonec se Luděk Munzar rozloučí větou, která je nejen názvem prvního dílu, ale která se stala závěrečným sloganem celého cyklu:"A nezapomeňte. Stromy se na nás dívají."

Lípa na Pastvinách je z největších u nás.

Pohled ze zvonice kostela Panny Marie Sněžné do meditační zahrady.


2. DÍL - PRAŽSKĚ PAMÁTNÉ STROMY
Ve druhém dílu dokumentárního cyklu "Paměť stromů" vás Luděk Munzar zavede za památnými stromy hlavního města. O tento díl spolu svedli spoluautoři cyklu, spisovatelka Marie Hrušková a režisér Bedřich Ludvík tichý souboj. Doktorka Hrušková jako znalec našich památných stromů tvrdila, že Praha a památné stromy to nejde dohromady. Bedřich Ludvík cítil jakousi přirozenou potřebu mít jeden díl o Praze. Kdo vyhrál je zřejmé. Ale pravdu měla dr. Hrušková. I když má Praha přes 250 parků, 57 památných stromů a 110 čekatelů na vyhlášení za památný strom, těch opravdových, mohutných, majestátných, dějinných památných stromů je v ní jen pár. Jistě k nim patří Beethovenův platan v dnes nepřístupné zahradě Velkopřevorského paláce na Kampě, podivuhodný platan-plastika na Karlově náměstí a největší pražská lípa, rostoucí však až daleko za Prahou, v Chabech. Nejtajemnější památný strom však našel Luděk Munzar v samém centru města. A nebyl podivuhodný ani tak svým věkem či svými rozměry, ale tím, že do jeho středu někdo zasadil sochu. Druhý památný strom tohoto seriálu jsme zasadili na Kavčích horách.

3.DÍL - SLOVANSKÁ LÍPA KONTRA GERMÁNSKÝ DUB
Ve třetím pokračování dokumentárního cyklu Paměť stromů nám Luděk Munzar vysvětlí odkud pochází označení lípy za strom Slovanů a dubu za strom Germánů. Při té příležitosti navštívíme např. Želivského lípu v Jiřicích, Žižkův dub v Želivy, Kornerův dub v Dalovicích u Karlových Varů. Dobová "nevraživost stromů" jako by na chvíli zasáhla i natáčecí tým - byl to jediný okamžik, kdy se Luděk Munzar vzepřel a odmítl přečíst část scénáře. Pobouřil ho termín "nacionalismus stromů". A ani jediná naše čtyřřadá lipová alej vedoucí k Sychrovskému zámku ho neinspirovala ke vzpomínce na roli mlynáře v Jiráskově Lucerně. K té ho přiměla až o týden později naše největší lípa v Sudslavicích u Vimperka. Když nám Luděk Munzar vysvětlí, že ono tradiční dělení stromů na "slovanskou lípu" a "germánský dub" je sotva dvě stě let staré a vzniklo zcela uměle za národního obrození, symbolicky zasadí lipové a dubové ratolesti smíření před Lidickým památníkem.

Nedaleko Karlových Varů, v Dalovicích, stojí tento nádherný Körnerův dub.4.DÍL - STROMY ŽIJÍ S LIDMI
Asi nejkrásnější a nejtradičnější soužití člověka a stromu existuje v podobě "rodového stromu". Jde o strom stojící po staletí u lidského stavení. Tak je tomu v Machově u Náchoda, kde se pod lípou narodilo více jak 13 generací, tak je tomu u lip v Kotli pod Ještědem a na řadě dalších míst. Na své první setkání s takovým rodovým stromem zavzpomíná průvodce cyklem, Luděk Munzar, u jedné z našich největších lip v Pastvinách u Žamberka. Kdysi byl u ní jako "vodní skaut". Právě skončila II. světová válka a mohutný strom malému chlapci nic neříkal. To až dnes. Dnes jsou oba, strom i sedmdesátiletý Luděk Munzar, součásti něčeho čemu se říká dějiny. Nejvíc rodových lip najdeme asi v Orlických horách. Proto je tento díl převážně o nich. A když Orlické hory, tak i Jednota bratrská. Právě památná borovice v lese Habřina u Rychnova nad Kněžnou je jedním z nejsmutnějších stromů celého seriálu. Strom pod ním byla prohlášena Jednota bratrská za církev je opuštěný a bez zájmu zaniká.5.DÍL - STROMY A BOJE
Úvod text pátého dílu cyklu o památných stromech, Paměť stromů, pronáší průvodce Luděk Munzar nad prostým křížkem z bitvy u Hradce Králového. "Stromy v bitvách plnily dvojí funkci - před bitvou posloužili vojákům jako pozorovatelna či úkryt před nepřítelem a po bitvě poskytly stín polnímu lazaretu a hrobům." Tentokráte naše kroky zamíří především na Moravu. Tady si uvědomíme, že naši opravdu největší dějinní nepřátelé nebyli Němci, ale Turci a Tataři a ti k nám pronikali právě tudy. Navštívíme ves Guntramovice, kde stojí Laudonův dub a Zlatá lípa, postojíme na Šancích nad Jablůnkovským průsmyskem a u Kobzovy lípy ve Francově Lhotě v jejíž koruně se ukryli vesničané před drancujícími Tatary. Strom tentokrát sázet nebudeme. Už je zasazený. Na počest Česko - Slovensko - Polského přátelství ho na Hrčavě, v nejvýchodnějším cípu České republiky, zasadil, už před deseti lety, prezident Václav Havel.

V dutině tohoto Popovického dubu našli úkryt vojáci z bitvy u Hradce Králového.

Třeboňskou, to jsou hrázné duby a borové lesy.


6. DÍL - STROMY NAD HLADINOU
V šestém dílu cyklu Paměť stromů nás herec a průvodce pořadem, Luděk Munzar, zavede na Třeboňsko. Z leteckého pohledu vynikají jen obrovské plochy rybníků. Kde tady najdeme památné stromy? A přece tady jsou. Na hrázích. Jsou to většinou duby. Přikázali je zasadit stavitelé rybníků, aby jimi zpevnili své hráze. Ale nejrozšířenějším stromem Třeboňska je borovice. Zvláštní druh s dlouhým, rovným kmenem. Z leteckého pohledu vytváří nekonečné zelené porosty. U dubu Emy Destinové se Luděk Munzar vyzná ze svého vztahu ke stromům, skrze které k němu vstupuje vědomí, že je součástí řádu světa. A pak jsou tu stromy pod zámkem Jemčina a o kus dál největší dub Třeboňska stojící osaměle uprostřed pole. Kde jinde by Luděk Munzar měl zasadit na rozloučenou strom než na hrázi rybníka velkého jako Svět.

7.DÍL - ŽIŽKOVY STROMY
Sedmý díl cyklu Paměť stromů se zabývá Žižkovými památnými stromy. Je jich prý u nás na sedmdesát, ale průvodce pořadem, Luděk Munzar, vás zavede jen k některým z nich. Ten hlavní, dub v němž se podle legendy Jan Žižka narodil, už nestojí. V lese, kousek od monumentálního Žižkova památníku u Trocnova, najdete jen kamenný obelisk na místě kde prý kdysi strom stával. Krásný Žižkův strom stojí hluboko v lese za vsí Hrutov, na sever od Českých Budějovic. Má u sebe dokonce i "stromovou knihu", kam se štáb ČT s radostí zapsal. Ač strom sám už je mrtvý, jeho okolí očividně žije. Jiný Žižkův strom je v Myšlíně. Na něm prý oběsili hejtmana Petra Cimburka. A pak je tu celá řada dalších Žižkových stromů, které nebudeme dopředu prozrazovat. Poslední Žižkův strom je na východočeském Ostaši. S Žižkovými stromy se Luděk Munzar rozloučil zasazením doubku ve svahu Vítkovského památníku v Praze.

Asi největší dub na Moravě. Stojí v Náměšti nad Oslavou a Žižka si prý k němu přivázal koně.

Tento strom prý zasadila kněžna Ludmila na počest narození knížete Václava.Stojí už tisíc let
ve vsi Stochov nedaleko Kladna.8.DÍL - STROMY KRÁLOVSKÉ
Po osmé se vydáme s Luďkem Munzarem na putování za památnými stromy. Tentokrát to budou stromy královské. Na Pražském hradě se začíná a končí. Královský strom tu však Luděk Munzar nenajde. Za tím musí na Stochov u Kladna nebo do Grygova u Olomouce nebo do Klokočova v Železných horách. Ale jsou i další královské stromy jejichž místa vám neprozradíme. Jedno je jisté: nakonec se najdeme na Pražském hradě památný strom pod kterým sice nesedával král, ale náš první president T.G. Masaryk. Závěrečný strom zasadí Luděk Munzar zase jen symbolicky a to na bájném Vyšehradě.9.DÍL - STROMY OSOBNOSTÍ
Devátý díl "Paměti stromů" se jmenuje Stromy osobností. Luděk Munzar v něm představí svůj "strom osobnost", který je nedaleko jeho bydliště a pak už to jde ráz na ráz. Husova lípa v Úklidu u Sedlčan už sice nestojí, ale ta v Chlístově pod Boubínem ještě ano. Radimova lípa v Mariánském Týnci, která byla součástí krutého trestu a jako jediná přežila, až Hatínský javor pod kterým se zastavila Marie Terezie. Nakonec se zastavíme před myslivnou ve Vinařicích u Loun, kde prožil dvacet nejplodnějších let, autor našich nejznámějších knih o památných stromech Jan Evangelista Chadt-Ševětínský. A právě tady zasadí Luděk Munzar svůj další strom. Na počest muže, který miloval stromy, psal o nich knihy, ale sám svůj památný strom nemá.

Santiniho kostel v pozadí a Radimova lípa v popředí.

Před zámkem ve Velkých Losinách stojí tento popravčí dub..


10. DÍL - STROMY U HRADŮ A ZÁMKŮ
Neudolalo-li vás předchozích devět dílů cyklu Paměť stromů, tento, desátý díl, vám bude odměnou. Luděk Munzar vás v něm zavede za památnými stromy u našich hradů a zámků. Uvidíte Bzeneckou lípu, lípu v Kamenici nad Lipou, největší moravský strom pod zámkem v Náměšti nad Oslavou, Pernštejnský tis a řadu dalších stromů. Putování po hradech a zámcích zakončíme v jihočeské Blatné pod rozvaleným dubem královny Johanky. Tady také Luděk Munzar zasadí strom na rozloučenou. Aby se pod ním zase mohla zjevovat královna Johanka a přinášet lidem štěstí.

11.DÍL - STROMY UMĚLCŮ
Cyklus Paměť stromů se tímto jedenáctým pokračováním pomalu přesouvá do závěrečné třetiny. Ještě pětkrát vám Luděk Munzar řekne své: A nezapomeňte, stromy se na vás dívají, " a bude konec. Ale zatím nás čeká díl, ve kterém uvidíte stromy umělců. Navštívíme zahradu zámečku v Proseči-Obořišti, kde pod nádherným dubem čekával novinář a básník J.H,. Borovský na svou milou. Pak nás čeká Světlá pod Ještědem a lípa Karolíny Světlé, Slavíčkův dub ve Skoranově a řada dalších stromů. Nejsilnější zážitek je asi setkání s lípou, která před dvěma roky padla. Šrámkova Semtínská lípa. Do její fiktivní koruny zvedla Luďka Munzara vysokozdvižná plošina. Strom na rozloučenou byl věnován všem umělcům a Luděk Munzar ho zasadil svého oblíbeného Špetlovského buku u Slatin nad Úpou.

Šrámkova Semtínská lípa už nestojí.

Románský kostelík na Vítochově musí mít podle pověsti okolo sebe vždy sedm borovic.12.DÍL - STROMY U KLÁŠTERŮ A POUTNÍCH MÍST
Ve dvanáctém dílu cyklu Paměť stromů se s Luďkem Munzarem vydáme za památnými stromy rostoucími na poutních místech. Začneme v Praze, kde si na průčelí kostela sv. Jakuba prohlédneme jak takoví poutníci vypadali a pak vzhůru na Lomec u Vodňan, Svatou Horu, Římov, Kalvárii u Jaroměřic a další. Atmosféra poutních míst památným stromům svědčí, přesto, že některá křesťanská poutní místa vznikla jen proto, aby překryla původní pohanské posvátné místo. Třeba právě s posvátným stromem. Dnes už je vše smířeno. Křesťanství už je dávno stará nevýbojná kultura. Stromkem na rozloučenou bude tentokrát borovička a Luděk Munzar ji zasadí na Vítochově, kde má podle pověsti vždy růst sedm borů.13.DÍL - NEJEN DUBY, BUKY, LÍPY
Nejen lípy a duby, ale i buky, javory, topoly, borovice, smrky, modříny, tisy, platany, jilmy, vrby se mohou stát památnými stromy. Duby, lípy, tisy to mají pro svou dlouhověkost snazší. Stačí, že trpělivě žijí a - zažijí. Ostatní stromy musí tedy zaujmout něčím jiným než stářím.. Někdo se dožije, jiný jen zažije. Kdo z lidí však ví, zda je mu určen osud památného dubu, který se dožije, či je jen krásnou, plevelnou břízou? Prý jsme pány přírody, myslící bytosti a přesto mnohdy nevíme o svých životech víc než stromy u cesty! Myslete na to, když kolem nich jdete…

Naše dva největší sekvojovce v Ratměřicích nedaleko Benešova.

Tis v Jamném v Orlických horách má hned několik pověstí.


14. DÍL - STROMY POHÁDEK A TAJEMNÝCH SIL
Všimli jste si? Nejčastěji se stromy v pohádkách objevují jako místa posledního útočiště. Hrdina neví kudy kam, chce se ukrýt před sebou i před lidmi, vejde do stromu a přijme na nějakou dobu jeho podobu. Když nebezpečí pomine, vyjde ze stromu a je zase člověkem. Vypadá to pohádkově, vymyšleně, ale ve skutečnosti to zastupuje něco, co je hluboko v nás - archetypální touhu člověka po hnízdu, ukrytu, bezpečí mateřského těla. Touhu marnou, realizovatelnou snad jen v dětství, naivním ukrýváním se do dutin stromů. Denně míjíme desítky, stovky stromů aniž o ně zavadíme pohledem. A při-tom v sobě každý neseme pradávnou touhu být jako oni: velcí, statní, mocní, majestátní, věční!

15.DÍL - STROMY S "NEJ"
Kořeny. Jak málo jsme se jim věnovali. Vždyť přece nejsou vidět. Co kdyby i lidé měli kořeny jako stromy? Co kdybychom byli vrostlí do země od narození do smrti? Být vrostlí bez pohybu na jednom místě... A přece své kořeny máme!Oč míň jsou vidět, o to jsou pevnější. Jsme vrostlí do země, v níž jsme se narodili, do kultury, v níž jsme vyrostli, do hodnot, v nichž nás vychovali, do přátel, které jsme během života potkali. Náš kořenový systém je ještě složitější než kořeny stromů. Sahá od rodiny až po národ, od ukolébavky až po hymnu, od Křišťanovy legendy až po Bohumila Hrabala, od knížete Václava po Seiferta. Jsme stejní jako stromy. Vkořeněni do země, z níž pocházíme, do její kultury a tradic. Spojeni s domovem.

Naše největší lípa v Sudslavicích stojí u mlýna na břehu říčky Volyňky.

Televizní škodovka a místní vysokozdvižná plošina - typický obrázek z natáčení.16.DÍL - FILM O CYKLU
Film o filmu bývá někdy lepší než film o kterém vypráví. U filmu o filmu o "Paměti stromů" tomu snad tak nebude, protože je v něm jen minimum ukázek ze samotného cyklu. Zato film o filmu nabízí jakési miniportréty pěti hlavních protagonistů:
- Akademického malíře Jaroslava Turka, který maluje památné stromy od 50. let minulého století,
- dr. Marii Hruškovou, folkloristku a autorku knih o památných stromech,
- Bedřicha Ludvíka, písničkáře, spoluautora scénářů a režiséra celého cyklu,
- Josefa Nekvasila, kameramana cyklu
- Luďka Munzara, průvodce po českých, moravských a slezských památných stromech.
Na samotném natáčení se však podílelo ještě několik dalších lidí, kterým je třeba poděkovat. Především to byl nekonečně trpělivý řidič Miloš Sklenář, jeden z těch propuštěných řidičů ČT, který to nevzdal a jezdí pro ČT dál. Produkční Ivana Slonková a asistentka produkce Petra Zelinková - bez těch by nebyla ani jedna plošina, vrtulníku, zajištěné hotely apod. Střihačka Věra Flaková, která Paměti stromů věnovala tři měsíce svého života. Posádka off line střižny Josef Dvořák a Karel Houška, kteří trpělivě opravovali všechny omyly v titulcích. Je to vlastně pouhých deset lidí, kteří se bezprostředně podílí na výrobě takového velkého cyklu. Nevěřte proto řečem o Kavčích horách jako přezaměstnaném molochu. To už dávno neplatí. Dnes vás z ČT přijedou natočit dva lidé - kameraman, který dělá zároveň zvukaře a režisér, který zároveň dělá řidiče.

DUB OLDŘICHA V PERUCI HOVOŘÍ:
Lidé, hovořím k vám já, starý sukovitý dub, stojící nedaleko Peruce. Jsem tu tak dlouho, že už jsem celý zteřelý. Ale proto vás neoslovuji. Obracím se na vás proto, že mě o to požádali mí přátelé, ostatní památné stromy. To oni mi vzkázali, zda bych k vám nepromluvil. My stromy žijeme na Zemi už miliony let. Po všechny ty miliony let jsme žili bez vás. Pak nastalo období, kdy jste nás začali vnímat a dokonce jste se nás báli. Chodili jste se nám klanět a obětovali jste nám, ale to trvalo jen okamžik. Jen do té doby, než si někdo z vás ochočil oheň a ukul železo. Od té chvíle jste se nás přestali bát, přestali jste si nás vážit a začali jste nás přehlížet. Začali jste nás nenávidět, odsunuli jste nás do hor a tam nás po stovkách a tisících zabíjeli. Přesto, že jste nás zmařili miliony, přesto někteří z nás přežili, zestárli a dožili se vysokého věku. Ne, nestalo se to vaší zásluhou, spíš jste zapomněli. Tak tomu bylo až do doby, kterou vy značíte jako jaro roku 2002. Tehdy se mezi námi, památnými stromy, roznesla neuvěřitelná zpráva: po republice prý jezdí podivní lidé a zvláštními přístroji zaznamenávají podobu některých z nás.

Kameraman Josef Nekvasil je opravdovým hrdinou celého cyklu.

Vyhledávají ty nejstarší, přeměřují je, rozprávějí o nich a co je pozoruhodné - nesklátí je pak, ale naopak, nechají v míru a pokoji stát. Časem jsme začali ty lidi poznávat i jmény. První se jmenoval Jaroslav Turek.

Kresby památných stromů akademického malíře Jaroslava Turka procházejí celým cyklem.

Byl to takový úhledný člověk a začal za námi chodit nedlouho po válce, které jste, vy lidé, Druhá a Světová. Chodil za námi jen tak, s kusem papíru a tuškou. Rádi jsme mu stály modely a pozorovaly co z nás se mu podařilo nakreslit na papír. Pak za námi začala docházet žena - jmenovala se tak sympaticky - Marie Hrušková.

Spoluautorka scénáře a duše celého projektu Marie Hrušková na návštěvě natáčení.

To jméno nám bylo obzvlášť milé pro naše bratry ovoce plodící - a ona se k nám podle svého jména i chovala - sladce a trpělivě nás oslovovala a rozprávěla s námi, poslouchala naše příběhy a zapisovala je. To ona k nám přivedla muže jménem Bedřich Ludvík.

Kameraman Josef Nekvasil vlevo, režisér Bedřich Ludvík vpravo. To mezi nimi je vrtulník Robinson.

Ten nejdřív naslouchal Marii a pak sám dnem i nocí objížděl všechny naše kamarády a jejich podobu ukládal do malého přístroje s lesklým okem. Za půl roku nato přijel s dalšími dvěma lidmi - první z nich se jmenoval Josef Nekvasil.

Pepa Nekvasil v akci.

Ten zaznamenával naši podobu větším přístrojem a nechával se přitom dokonce zvedat i do výše našich korun, jako by nám chtěl pohlédnout přímo do očí. Ani to mu nestačilo, a tak kolem nás kroužil, schován v útrobách kovového, hlučného ptáka. Poslední, nejstarší a nám nejmilejší z těch pozorných lidí, se jmenoval Luděk Munzar.

Třetí natáčecí den v Třeboni u Nové řeky.

Přicházel opatrně a zamyšleně. Bylo vidět, že k nám chová opravdovou úctu a lásku. Ten naši podobu nezachycoval, ten se vedle nás vždycky postavil, nenápadně se nás dotkl rukou a pak o nás začal vyprávět. Během toho lidského roku 2002 k nám ti lidé přijížděli tak dlouho, až zprávu o jejich počínání roznesl vítr ke všem stromům. "Lidé si nás všimli," šeptaly si. "Lidé o nás vědí," zahučely lesy. A byla to pravda. Takhle, postupně, o některých z nás, památných stromech, natočila Česká televize během toho roku 2002 celý seriál. No, to tu ještě nebylo, aby lidé za námi přijeli, dívali se nám do korun, ohmatávaly naše kmeny, zvedali se podél nás do výše a pohlíželi do krajiny z nejvyšších větví jakoby našima očima… Ba dokonce o stromech složili píseň! Jen si poslechněte:
Být jako on, nemyslet na dějiny,
Být jako on, jen vrůstat do krajiny

Poprve veřejně zazněla ústřední píseň cyklu Paměť stromů v Karlových Varech pod rozhlednou Diana.

Lidé, bratři a sestry, tak vy jste na nás nezapomněli? A já, dub Oldřicha a Boženy v Peruci od Loun se toho dožil?! Dovolte, abych vám za nás za všechny památné stromy poděkoval, abych se před vámi do pasu poklonil. Trvalo to, ale dočkali jsme se. Stromy a lidé, lidé a stromy! Teď o sobě víme, a tak tomu už bude na věky. Lidé se na nás dívají…

Oldřichův dub v Peruci.