Bedřich Ludvík / Bedřich Ludvík
PAM̍ STROMŮ

Být jako on
Nemyslet na dějiny
Být jako on
Jen vrůstat do krajiny.


Prorůstat zem
A do hlubin se nořit
Dát trávě stín
A své nebe si stvořit.

Tam v korunách se člověku dech zatají
Tam v korunách se člověk a strom potkají
Tam v korunách má člověk nebe na dosah
Tam v korunách tam člověk ztrácí z času strach!


Člověk a strom
Dvě bytosti, dva světy
Člověk a strom
Dvě rozdílné paměti


Mohutný kmen
Je pevnost proti času
Obejmi jej
A strom ti dá svou spásu.


Tam v korunách se člověku dech zatají
Tam v korunách se člověk a strom potkají
Tam v korunách má člověk nebe na dosah
Tam v korunách tam člověk ztrácí z času strach!